หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน บุคลากร ภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต ๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

บุคลากรโรงเรียนซับใหญ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายเกษม  กิติพันธยาพร
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ

นางสาวสุปราณี   ทนเถื่อน
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดารัตน์   ตราปราบ

ตำแหน่ง  ครู

นางสาววนิดา  แสนศรี

ตำแหน่ง  พนักงานราชการ

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
หนังสือพิมพ์เดอเนชั่น
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
หนังสือพิมพ์ Bongkok Post
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
หนังสือพิมพ์แนวหน้า
หนังสือพิมพ์สยามกีฬา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม


นายไพรัตน์วงศ์  จินดา
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ


นางอาภรณ์   กิติพันธยาพร
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ

สำนักงานราชการ
จังหวัดชัยภูมิ
สพท.ชัยภูมิเขต  1
สพท.ชัยภูมิเขต  2
สพท.ชัยภูมิเขต  3
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
คนชัยภูมิดอทคอม
อำเภอจัตุรัส

โรงเรียนในโซน

โรงเรียนบ้านท่ากูบ
โรงเรียนบุฉนวน
โรงเรียนโป่งเกต
โรงเรียนเขื่อนลั่น
โรงเรียนวังขอนสัก
โรงเรียนหนองนกเขียน
โรงเรียนท่าชวน
โรงเรียนวังกุง
โรงเรียนซับใหม่
โรงเรียนซับเจริญสุข
โรงเรียนวังพง
โรงเรียนโนนสะอาด
โรงเรียนตลุกคูณพัฒนา
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางสาวฤทธิ์ศญา   ชาบำเหน็จ
ตำแหน่ง   ครูชำนาญการ


นายประเสริฐศักดิ์  ธีรกุล
ตำแหน่ง   ครู


นายสมศักดิ์   กลิ่นศรีสุข

ตำแหน่ง   ครู


นางวิไลวรรณ   เทียนชัย
ตำแหน่ง   ครูชำนาญการ

นางสุชาวรรณ   ทองหลาบ
ตำแหน่ง   ครู

>>>หน้าถัดไป<<<


  โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  ตำบลซับใหญ่  อำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ  36130
http://subyaischool.8k.com/main.html
Email  :  subyaischool@yahoo.com
webmaster  by   boonyalit.p@hotmail.com
kanyarat.r@obec.go.th